Höns och ankor

Här hemma har vi en bunt med höns och ankor.

Raserna är Australorp, Dvärg kochin och Cayuga anka.

(För tillfället har vi även tre st bruna blandras höns.)

Copyright © All Rights Reserved